Live music in Lviv restaurants

Розташування


Type of establishment
Services and Entertainment
Cusine
Additional parameters

Live music in Lviv restaurants


Sort by

Benketnyy Dim

Lviv, 184 A Zelena St.
+38 (096) 450 21 54
http://benketnyidim.lviv.ua/

Hotel «Galaktyka»

Lviv, Vynnyky, 21b Galytska St.
+38 (032) 296 26 96; +38 (067) 406 96 96, +38 (093) 115 81 08 (Viber)
https://galaktika.lviv.ua

12 Steps Bar

Lviv, 2 Zhyzhky St. / 24 Teatralna St.
+38 (067) 370 47 97
https://12stepsbar.com/

Komora Restaurant

Obroshyne, v. Obroshyno, 11 Dovga Street (150 m left at the entrance to Obroshyno)
+38 (067) 368 80 00, +38 (097) 218 50 05

Hotel «Mars»

Malekhiv, 16 Kyivs'ka St.
+38 (032) 224 58 72, +38 (032) 224 58 73, +38 (068) 036 53 39
http://marshotel.net

Otaman Restaurant

Pasiky Zubrytski, 120 Mazepy St.
+380 (67) 374 59 59 (restaurant), +38 (096) 585 60 20 (hotel)
https://otamanresort.com.ua/
Total: 222