Food with you in Lviv

Розташування


Type of establishment
Services and Entertainment
Cusine
Additional parameters

Food with you in Lviv


Sort by

Na Ozeri Hotel

Lviv, 2b Povitryana St.
+38 (032) 297 03 53, +38 (097) 344 33 22
http://naozeri.lviv.ua

Hotel «Irena»

Lviv, 21 Storozhenko St.
+38 (032) 239 58 94, +38 (067) 670 19 80
http://irenahotel.com.ua

Szkocka Restaurant & Bar

Lviv, 27 Shevchenko Av.
+38 (032) 261 47 65, +38 (067) 37 42 300, +38 (097) 76 35 874 (Viber)
http://szkocka.com.ua

Het'man Restaurant

Lviv, 50 Volodymyra Velykogo Street
+38 (032) 230 13 07, +38 (032) 264 86 63, +38 (067) 372 16 90
http://hetman.lviv.ua

Secret Bar

Lviv, 16 Kopernyka St.
+38 (096) 996 90 62
https://www.secretbar.lviv.ua

Hotel Complex "Argo"

Lviv, 186 Shevchenko St.
+38 (032) 233 32 48; +38 (032) 298 64 51; +38 (096) 442 01 12
http://hotelargo.com.ua

Banquet Hall «Aquarius»

Lviv, Bryuhovychi, 6 Makarenk0 St.
+38 (093) 310 40 20, +38 (067) 708 04 36, +38 (032) 234 73 33
http://aquarius.lviv.ua

Restaurant «Oasis»

Lviv, avenue Chervonoji Kalyny , 35
+38 (032) 222 45 54, +38 (067) 39 33 142
http://oazys.lviv.ua

Komora Restaurant

Obroshyne, v. Obroshyno, 11 Dovga Street (150 m left at the entrance to Obroshyno)
+38 (067) 368 80 00, +38 (097) 218 50 05

Hotel «Mars»

Malekhiv, 16 Kyivs'ka St.
+38 (032) 224 58 72, +38 (032) 224 58 73, +38 (068) 036 53 39
http://marshotel.net

Hotel «Europe»

Solonka, v. Solonka, 31 Stryyska St.
+38 (032) 227 73 37 (рецепція), +38 (032) 227 73 47 (ресторан), +38 (067) 740 67 32
https://hoteleuropa.in.ua/
Total: 109