Restaurants of Lviv 2022

Розташування


Type of establishment
Services and Entertainment
Cusine
Additional parameters

Restaurants of Lviv 2022


Sort by

Otaman Restaurant

Pasiky Zubrytski, 120 Mazepy St.
+380 (67) 374 59 59 (restaurant), +38 (096) 585 60 20 (hotel)
https://otamanresort.com.ua/

Banquet Hall «Aquarius»

Lviv, Bryuhovychi, 6 Makarenk0 St.
+38 (093) 310 40 20, +38 (067) 708 04 36, +38 (032) 234 73 33
http://aquarius.lviv.ua

Gremium Restaurant

Busk, 5 Nezalezhnosti Sq.
+38 (098) 04 98 020
https://website-4413465836283151656187-restaurant.business.site

Chopin Restaurant

Lviv, 7 Malaniuka Sq.
+38 (067) 371 43 30
http://www.chopinhotel.com.ua/restaurant

Club Studio Cafe «Harmony»

Lviv, str. Knyazya Romana, 12
+38 (032) 235 86 76, +38 (032) 235 86 28, +38 (067) 792 88 47, +38 (067) 767 40 26
http://www.radio-n.com/?page_id=5

Benketnyy Dim

Lviv, 184 A Zelena St.
+38 (096) 450 21 54
http://benketnyidim.lviv.ua/

Restaurant «Sviatoslav»

Lviv, Vynnyky, str. Franka, 53-b
+38 (032) 296 34 22, +38 (097) 349 95 36; +38 (093) 423 99 09
http://sviatoslav.com.ua
Total: 748